Đorđe Đukić

U optužnici koja je potvrđena 29. februara 1996, se navodi da je Đorđe Đukić bio član glavnog štaba vojske bosanskih Srba od 19. maja 1992. godine. Glavni štab bio je odgovoran za planiranje, pripremu i izvođenje vojnih operacija bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini. U Optužnici se dalje navodi da je Đorđe Đukić bio pomoćnik komandanta za pozadinu. Navodi se da je Đorđe Đukić, u dogovoru sa drugima, planirao, pripremao ili na drugi način potpomagao i učestvovao u planiranju i pripremi dela i operacija vojske bosanskih Srba i njenih saradnika. Ova dela i operacije uključuju granatiranje civilnih ciljeva Od približno maja 1992. godine do približno decembra 1995. oružane snage bosanskih Srba su u Sarajevu, na rasprostranjenoj i sistematskoj osnovi, namerno i neselektivno gađale civilne ciljeve koji nisu imali vojnog značaja kako bi ubijale, ranjavale, terorisale i demoralisale civilno stanovništvo Sarajeva.

Dokumenti

Povezano

Gradovi