Regija

KRAJINA

Činjenice koje je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za regiju Krajina pronađene su u presudama Radoslavu Brđaninu, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavišić, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.

Haški tribunal je zločine počinjene u ovoj regiji obuhvatio za 1992. godinu, odnosno od aprila 1992., kada počinju granatiranja i kada Srbi preuzimaju vlast, do početka novembra iste godine, kada je ubijeno devet Hrvata iz sela Škrljevita kod Sanskog Mosta.

Baza sadrži više od 200 utvrđenih sudskih činjenica u šest presuda za ovih pet općina.

Tretirana su djela prema zatočenicima iz Ključa i Sanskog Mosta koji su prevezeni u drugu regiju, odnosno logor “Manjača” na području Banja Luke.

Žrtve zločina u ovoj regiji bili su civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Namjera sažetaka utvrđenih činjenica je tačno prenošenje zaključaka sudskih vijeća, koji nekada i zbog prijevoda mogu biti različiti u jezičkom i smislu korištenja različitih termina.

Tako se za termin “srpske snage” u presudi u predmetu Brđanin, u opisu skraćenica navodi da se radi o vojsci bosanskih Srba, paravojnim snagama, teritorijalnoj odbrani, policijskim jedinicama i civilima koje su te snage naoružale.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

U ovoj regiji su obuhvaćeni zločini počinjeni u općinama Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Drvar, Ključ i Sanski Most. Općine Sanski Most i Ključ su obuhvaćene sa svih šest presuda, a ostale samo presudama Brđaninu i Krajišniku.

Bosanska Krupa
Drvar
Bosanski Petrovac
Ključ
Sanski Most