Jablanica

Pokreni video

Kao počinioci zločina na području Jablanice označeni su pripadnici vojnih snaga Hrvatskog vijeća obrane.

Sukobi između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) u Jablanici su izbili 13. i 14. aprila 1993., a sam grad je granatiran s područja Risovca, gdje su bili artiljerijski položaji HVO-a. (str. 125–126. Prlić i ostali, tom II)

HVO je počeo granatirati jablaničko naselje Soviće rano ujutro 17. aprila 1993. iz pravca Risovca, koji je južno od Sovića, prije svega zaseoka Gornja Mahala. (str. 11. Naletilić i Martinović) (str. 128. Prlić i ostali, tom II)

Nakon razaranja kuća u gornjem dijelu Sovića, HVO je ušao u naselje, mjesni komandir ABiH se predao, dok je nekoliko civila dovedeno u školu. (str. 12–13. Naletilić i Martinović) (str. 129–131. Prlić i ostali, tom II)

Zatočeni vojnici ABiH su 18. aprila 1993. iz škole u Sovićima prebačeni u Zatvor u Ljubuškom. (str. 13. Naletilić i Martinović) (str. 141–142. Prlić i ostali, tom II)

Na putu iz Sovića prema Ljubuškom zatočenici su zlostavljani i premlaćivani. (str. 134–135. Naletilić i Martinović) (str. 143. Prlić i ostali, tom II)

Doljani su granatirani 20. aprila 1993., a manja grupa vojnika ABiH, koji su zarobljeni i dovedeni na ispitivanje u zapovjedništvo HVO-a u Ribnjaku, pretučena je i premještena u Zatvor u Ljubuškom. (str. 13. Naletilić i Martinović) (str. 150. Prlić i ostali, tom II)

Utvrđeno je da je u Sovićima i Doljanima zarobljeno 84 do 90 pripadnika ABiH. (str. 132. Prlić i ostali, tom II)

Četvoricu pripadnika ABiH, koji su bili zatočeni u školi u Sovićima od 17. aprila 1993., u blizini škole su ubili vojnici HVO-a čiji je identitet Vijeću nepoznat. (str. 130. Prlić i ostali, tom II)

Najmanje 450 civila Bošnjaka je od 18. aprila bilo zatočeno u školi u Sovićima i kućama u zaseoku Junuzovići, gdje su neki od njih premlaćivani, a početkom maja su prebačeni u Gornji Vakuf. (str. 14. Naletilić i Martinović) (str. 143–150. Prlić i ostali, tom II)

Zatočenici u Sovićima i okolici su zlostavljani od 17. do 20. aprila. (str. 134. Naletilić i Martinović)

Između 18. i 20. aprila srušene su i džamija u Sovićima i džamija u Doljanima. (str. 227. Naletilić i Martinović) (str. 157–158. Prlić i ostali, tom II)

U danima koji su uslijedili nakon napada na Soviće i Doljane, vojnici HVO-a su oduzimali imovinu u vlasništvu Bošnjaka. (str. 158. Prlić i ostali, tom II)