Drvar

Pokreni video

Kao počinioci zločina u Drvaru su označeni pripadnici srpske policije koji su čuvali zatočene.

Početkom augusta 1992. otprilike 16 zatočenika sa stovarišta balvana “Kozila” premješteno je u logor u Kamenici, u općini Titov Drvar, a u narednim danima je tu bilo zatočeno približno 70 Bošnjaka iz Bosanskog Petrovca, Kulen-Vakufa i Bosanske Krupe i jedan Hrvat. (para. 778. Brđanin, str. 258–259.)

Zatočenike u “Kamenici” su stražari tukli pendrecima i šakama, a morali su pripremati drva za ogrjev, kopati rovove i napraviti ogradu oko logora. (para. 780. Brđanin, str. 259.)

U tom logoru zatočenici su bili zadržani do 3. novembra 1992., kada je Međunarodni komitet Crvenog krsta za većinu njih organizirao razmjenu. (para. 778. Brđanin, str. 258–259.)