Zavidovići

Pokreni video

Kao počinioci zločina nad vojnicima i civilima srpske nacionalnosti na području Zavidovića u julu i septembru 1995., označeni su pripadnici Odreda “El-Mudžahidin”*, koji su se borili na strani Armije BiH.

*Odred osnovan u augustu 1993. od stranih boraca prisutnih na ratištu. (str. 246. Hadžihasanović i Kubura). Od trenutka formiranja do trenutka raspuštanja u decembru 1995., Odred je bio jedinica koja je bila de jure potčinjena Trećem korpusu Armije BiH.

Pripadnici Odreda “El-Mudžahidin” su 21. jula 1995. lišili života dvojicu zatočenika srpske nacionalnosti, koji su prethodno držani u jednoj kući u Livadama. (str. 78. Delić)

Od 21. do 23. jula 1995., pripadnici Odreda su nanosili teške tjelesne povrede i veliku duševnu patnju dvanaestorici zarobljenih pripadnika VRS-a. (str. 78. Delić)

U logor “Kamenica” gdje su čuvani i zarobljenici, nije se moglo ući bez ovlaštenja Odreda “El Mudžahidin”. (str. 81. Delić)

Pripadnik Odreda je 23. jula 1995. ubio zatočenika u logoru “Kamenica”. (str. 84. Delić)

Tokom jula 1995. su pripadnici nanosili teške tjelesne povrede i veliku duševnu patnju dvanaestorici zarobljenih pripadnika VRS-a. (str. 84. Delić)

Vojnik Odreda je 11. septembra 1995. ubio zarobljenika koji je zarobljen na lokaciji Kesten. (str. 91. Delić)

U periodu od 11. septembra do 14. decembra 1995. u logoru “Kamenica” su pripadnici Odreda hotimično lišili života 52 muškarca srpske nacionalnosti, koji su prethodno zarobljeni na lokaciji Kesten. (str. 96. Delić)

Nad desetoricom zarobljenika u “Kamenici” redovno su vršene radnje kojima su im nanošene teške duševne i tjelesne patnje, a jedan od zatočenih je prije toga preminuo od zadobijenih povreda. (str. 98–99. Delić)

Tri žene, koje su bile u grupi zarobljenih vojnika, 11. septembra 1995. su oteli pripadnici Odreda i zatočili ih u “Kamenici”, nanoseći im teške duševne i tjelesne patnje, uključujući i premlaćivanja. (str. 100. Delić)