Bosanska Krupa

Pokreni video

Kao počinioci zločina na području Bosanske Krupe su, presudama Haškog tribunala, označeni pripadnici srpskih snaga paravojnih formacija, te vojska i policija.

Srpske snage su 21. aprila napale grad Bosansku Krupu, a pripadnici srpskih paravojnih snaga granatirali su grad minobacačima s okolnih brda. Granatiranje se nastavilo i 22. aprila, kada su spaljene i uništene kuće u kojima su živjeli Bošnjaci. Neki objekti, naročito policijska stanica, gađani su vatrom iz snajpera i granatirani iz teškog naoružanja, a kuće opljačkane i zapaljene. (para. 396. Krajišnik, str. 150.), (para. 644. Brđanin, str. 222.)

Srpske vlasti su 1992. godine civile, uglavnom hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, držale zatočene u pet zatočeničkih centara.* (para. 397-399. Krajišnik, str. 150-151.)

*Osnovna škola u Jesenici, Osnovna škola “Petar Kočić”, osnovna škola u Suvaji, osnovna škola u Gorinji, osnovna škola u Arapuši.

Dana 21. i 22. aprila 1992. u Jasenici, selu udaljenom 18 kilometara od Bosanske Krupe, srpski policajci su u zgradu mjesne osnovne škole zatvorili oko 60 Bošnjaka i nekoliko bosanskih Hrvata, gdje su ih držali do 1. ili 2. maja 1992. godine. (para. 767. Brđanin, str. 256.)

Civili, Bošnjaci i Hrvati, koji su od 21. aprila 1992. zatvoreni u osnovnu školu u Jasenici, premješteni su u školu “Petar Kočić”, gdje su držani do 21. augusta 1992. godine. (para. 766. Brđanin, str. 256.), (para. 397. Krajišnik, str. 150.)

Zatočenike u školi u Jasenici su tokom aprila 1992. mučili pripadnici paravojnih formacija.* (para. 491. Brđanin, str. 179. ), (para. 397. Krajišnik, str. 150.) 

*pripadnici grupe “Suha rebra” i “Šešeljevci”.

Pored pripadnika paravojnih formacija, zatočenike u Jasenici su tukli vojnici i civili (para. 769. Brđanin, str 256.).

U školi “Petar Kočić” bilo je zatočeno najmanje 50 Bošnjaka, a bili su podvrgavani elektrošokovima. (para. 492. Brđanin, str. 179-180.)

Desetine zarobljenih u Bosanskoj Krupi je prebačeno u zatočeništvo u naselje Arapuša, gdje su ih tukli i pljačkali pripadnici vojnih i paravojnih formacija. (para. 398. Krajišnik, str. 151.)

Pripadnici paravojnih formacija su krajem aprila 1992. u selu Arapuša ubili trudnicu. (para. 718. Krajišnik, str. 262.)

Namanje 16 zatočenika ubijeno je u školi “Petar Kočić” tokom maja 1992. (para. 718. Krajišnik, str. 262.)

Pored premlaćivanja, neki zatočenici su bili primorani kopati rovove na liniji fronta. (para. 402. Krajišnik, str. 152.)

Do maja 1992. većina Bošnjaka je otišla s lijeve obale Une iz straha i zbog nepodnošljivih okolnosti, a na kraju su gotovo svi Bošnjaci iselili iz Bosanske Krupe. (para. 402. Krajišnik, str. 152.)

Konstatovano je da je silovanja bošnjačkih i hrvatskih žena bilo i u Bosanskoj Krupi. (para. 1010. Brđanin, str. 315.)