Regija

SREBRENICA I OKOLINA

Činjenice koje je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za regiju Srebrenica i okolina nađene su u presudama Draženu Erdemoviću, Momiru Nikoliću, Draganu Obrenoviću, Radislavu Krstiću, kao i Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću (Blagojević i Jokić), zatim u predmetu protiv Vujadina Popovića, Ljubiše Beare, Drage Nikolića, Ljubomira Borovčanina, Radivoja Miletića, Milana Gvere i Vinka Pandurevića (Popović i ostali), potom u presudama Zdravku Tolimiru, Naseru Oriću, Momčilu Perišiću, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.

Baza sadrži više od 300 činjenica koje su utvrđene u ovih deset presuda.

Žrtve zločina 1992. i u julu 1995. godine su bili civili i vojnici koji su prethodno zarobljeni, a kao počinioci su označeni pripadnici vojnih i policijskih formacija Armije BiH, dok su žrtve genocida i zločina u julu 1995. bili zarobljeni civili i vojnici, a počinioci srpske vojne i policijske formacije.

U nekim presudama nije ni navedeno da li su određene aktivnosti vršile vojne ili policijske snage, već samo “snage bosanskih Srba”, a taj termin je preuzet i za ovu bazu.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

U ovoj regiji su obuhvaćeni zločini počinjeni na području Srebrenice tokom 1992., pogotovo od polovine 1992., do prvih mjeseci 1993., kada su Ujedinjene nacije (UN) proglasile Srebrenicu zaštićenom zonom, a tokom tog perioda su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH) u dva objekta držali zarobljenike srpske nacionalnosti i napadali sela u kojima su Srbi bili većina, kao i zločini i genocid u Srebrenici počinjeni u julu 1995. te zločini počinjeni u Žepi u ljeto 1995. godine.
Srebrenica 1992.–1993.
Srebrenica 1995.
Žepa