Regija

PRIJEDORSKO-BANJALUČKA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za Prijedorsko-banjalučku regiju utvrđene su u 12 presuda, što je najveći broj predmeta koji tretiraju pojedine regije. Svih 12 presuda obuhvataju grad Prijedor i ovo područje je najviše tretirano u Haškom tribunalu.

U presudama Dušku Tadiću, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, Milomiru Stakiću, Dušku Sikirici i ostalima (Sikirica, Damir Došen i Dragan Kolundžija), Biljani Plavšić, Darku Mrđi, Ratku Mladiću, Miroslavu Kvočki i ostalima (Kvočka, Dragoljub Prcać, Milojica Kos, Mlađo Radić i Zoran Žigić), Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću, Radoslavu Brđaninu i Predragu Banoviću, nađene su utvrđene činjenice za ovu regiju.

Događaji koji su obrađeni u ovoj regiji datiraju od aprila 1992., kada kreću preuzimanja vlasti u općinama, otpuštanja radnika nesrpske nacionalnosti iz institucija i postavljanje barikada do početka, odnosno sredine decembra 1992., kada su konstatovana ubistva civila hrvatske nacionalnosti kod Prijedora i zatvaranje logora “Manjača”.

Žrtve u svim općinama ove regije bile su civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a počinioci srpska vojska, policija i paravojne formacije.

Zločin koji se desio sredinom augusta 1992. na Korićanskim stijenama na planini Vlašić u općini Skender-Vakuf, nije rađen odvojeno u sklopu ove općine, već je pripojen Prijedoru s obzirom na činjenicu da je više od 200 ubijenih bilo iz Prijedora i Kozarca i da su na ovu lokaciju, pod izgovorom razmjene, dovezeni iz prijedorskih logora i mjesta, a izvršioci zločina su bili prijedorski policajci koji su pratili njihov konvoj.

Namjera sažetaka utvrđenih činjenica je tačno prenošenje zaključaka sudskih vijeća, koji nekada i zbog prijevoda mogu biti različiti u jezičkom i smislu korištenja različitih termina.

Tako se za termin “srpske snage” u presudi u predmetu “Brđanin” u opisu skraćenica navodi da se radi o vojsci bosanskih Srba (Vojska Republike Srpske), paravojnim snagama, teritorijalnoj odbrani, policijskim jedinicama i civilima koje su te snage naoružale.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

Ova baza sadrži više od 350 činjenica koje su utvrđene za zločine počinjene u Prijedoru, Kotor-Varoši, Bosanskom Novom, Banjoj Luci i Čelincu.

Prijedor
Kotor-Varoš
Čelinac
Bosanski Novi
Banja Luka