Regija

DOBOJSKO-BRČANSKA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio za Dobojsko-brčansku regiju nađene su u presudama Momčilu Krajišniku, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, Radoslavu Brđaninu, Radovanu Karadžiću, Blagoju Simiću i ostalima, Stevanu Todoroviću, Milanu Simiću, Ranku Češiću i Goranu Jelisiću.

Zločini koji su obrađeni u ovoj regiji odnose se samo na period 1992. godine, posebno prve mjesece sukoba, tačnije od sredine aprila 1992., kada su srpske snage preuzele kontrolu nad Bosanskim Šamcem, do kraja iste godine, kada se pominju zatočenja žitelja ove regije.

Žrtve zločina u ovoj regiji bili su civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Namjera sažetaka utvrđenih činjenica je tačno prenošenje zaključaka sudskih vijeća, koji nekada i zbog prevoda mogu biti različiti u jezičkom i smislu korištenja različitih termina, kao što su “srpske snage” a što može značiti i snage Srba iz BiH, ali i iz Srbije, a koje podrazumijevaju vojne, policijske ili paravojne formacije.

S druge strane, termin “srpske snage” u presudi u predmetu Brđanin u opisu skraćenica se navodi da se radi o Vojsci bosanskih Srba, paravojnim snagama, teritorijalnoj odbrani, policijskim jedinicama i civilima koje su te snage naoružale.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

U ovoj regiji su obuhvaćeni zločini počinjeni u općinama: Teslić, Doboj, Prnjavor, Bosanski Šamac i Brčko, a baza sadrži blizu 100 sudskih činjenica utvrđenih u devet presuda.

Teslić
Doboj
Prnjavor
Bosanski Šamac
Brčko