BAZA SUDSKI UTVRĐENIH ČINJENICA O RATU U BIH

Baza sudski utvrđenih činjenica je projekat Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine koji se u periodu od aprila 2021. godine do marta 2023. realizuje uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija. 

Cilj projekta je stvoriti izvore informacija zasnovane na činjenicama koji se mogu koristiti u obrazovne i informativne svrhe, što će doprinijeti borbi protiv dezinformacija i poboljšanju medijske pismenosti.

Lokacije

Pretražite sudski utvrđene činjenice koje su podijeljenje u deset regija.

Sarajevo i okolina
Istočna Hercegovina
Dobojsko-brčanska
Istočna Bosna
Centralna Bosna
Hercegovina
Krajina
Bijeljinsko-zvornička
Srebrenica i okolina
Prijedorsko-banjalučka
Objekt škole u Dnopolju služio je u ljeto 1992. kao mjesto zatočenja osoba s šireg područja Nevesinja.
U haškim presudama je utvrđeno je preko 30 incidenata granatiranja sa položaja VRS oko grada koje su za posljedicu imale stradanje većeg broja civila i razaranje objekata.

Informacija zasnovane na činjenicama koji se mogu koristiti u obrazovne i informativne svrhe

U haškim presudama su obrađena 33 snajperska incidenta u kojima je bilo stradalih putnika u sredstvima javnog prevoza, djece, građana koji su vršili radove oko svojih kuća ili išli po vodu, a na njih je, kako je utvrđeno, pucano sa objekata u naselju Grbavica, Jevrejskog groblja, Hrasnog Brda, Vraca, Nedžarića, pravoslavne crkve u naselju Dobrinja, Špicaste stijene i Baba stijene u Starom Gradu.