Regija

ISTOČNA BOSNA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za regiju Istočna Bosna nađene su u 11 presuda.

Tako su činjenice za ovu regiju nađene u predmetima Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Milorad Krnojelac, Dragoljub Kunarac i ostali (Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković), Milan i Sredoje Lukić, Biljana Plavšić, Mitar Vasiljević, Dragan Zelenović te Mićo Stanišić i Stojan Župljanin.

Događaji koji su tretirani u ovoj regiji datiraju od marta 1992., kada dolazi do djelovanja vatrenog oružja u Rogatici te maltretiranja nesrpskog stanovništva na ovom području do polovine 1994., kada je iz Kazneno-popravnog (KP) doma u Foči puštena zadnja grupa zatočenika.

Žrtve u svim općinama ove regije koje se tretiraju kroz … su bili civili, većinom bošnjačke nacionalnosti, a počinioci su bili srpska vojska, policija i paravojne formacije.

U pojedinim presudama su detaljno opisana krivična djela seksualnog nasilja, za koja je u ovoj bazi samo konstatirano mjesto i vrijeme počinjenja, dok su u jednom predmetu detaljno opisana zlostavljanja i ubistva zatočenika u KP domu Foča, koja su za bazu skraćena u pogledu opisivanja.

Namjera sažetaka utvrđenih činjenica je tačno prenošenje zaključaka sudskih vijeća, koji nekada i zbog prevoda mogu biti različiti u jezičkom i smislu korištenja različitih termina, kao što su “srpske snage”, pod kojima se podrazumijeva vojska bosanskih Srba, policijske, paravojne formacije ili civili koje su te snage naoružale.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

Ova baza sadrži više od 220 činjenica koje su utvrđene za zločine počinjene u Foči, Višegradu, Rogatici, Kalinoviku i Čajniču.

Foča
Višegrad
Rogatica
Kalinovik
Čajniče