Ilidža

Pokreni video

Kao počinioci zločina konstatovanih u ovoj opštini navode se pripadnici MUP-a i paravojne formacije.  

Tokom rata snage VRS-a su kontrolirale centralno područje Ilidže sa naseljima Otes, Osijek, Kula, Gornji Kotorac i Vojkovići.  

Na Ilidži su snage VRS-a držale položaje prema Hrasnici, Sokolović-Koloniji, Butmiru i Stupu, a prema ovim naseljima, sa izuzetkom Stupa, na području ove opštine su pripadnici SRK-a držali linije u Vojkovićima. 

 

Srpske snage, nakon što su preuzele kontrolu nad opštinom Ilidža u maju 1992., civile pretežno muslimanske i hrvatske nacionalnosti držale su zatočene u dvanaest zatočeničkih centara u toj opštini. Mnogi Muslimani su s teritorije opštine Ilidža otišli iz straha i zbog represivnih mjera koje su protiv njih preduzete. (str. 207–208, Krajišnik)

Srpske vlasti su 1992. godine u opštini Ilidža civile pretežno hrvatske i muslimanske nacionalnosti držale zatočene u više od deset zatočeničkih centara*. (str. 207, Krajišnik)

*stara zgrada Doma zdravlja, kamp “Lužani”, zgrada Kulturno-sportskog centra, skladište “Energoinvesta”, bolnica “Kasindol”, Osnovna škola “27. juli”, Srednja Grafička škola, obdanište, SJB Ilidža, kasarna “Blažuj” i zatvor “Kula”

Konstatovano je da je, od 12. maja do oktobra 1992., u zatvoru u “Kuli” bilo smješteno 10.000 civila muslimanske nacionalnosti svih godina starosti, na period od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, a zatočenici su redovno tučeni. (str. 377, Mladić tom 1) (str. 852, Karadžić tom 2) (str. 214, Krajišnik)

Zatočenici su također držani u zatvoru u “Kuli” od 22. ili 23. juna 1993. do oktobra 1994., u kom periodu su neki zatočenici tamo proveli gotovo godinu dana. Većina zatočenika bili su civili, a tokom tog perioda je bio zatočen i jedan broj ratnih zarobljenika, Hrvata, koji su držani u zasebnim prostorijama. (str. 377, Mladić tom 1) (str. 856, Karadžić tom 2)

Iz “Kule” su zatočenici morali obavljati fizičke poslove kao što je kopanje rovova, grobova i druge fizičke poslove, a pri radu ih je nekoliko ubijeno ili ranjeno snajperskom vatrom ili granatama. (str. 380–381, Mladić tom 1) (str. 854, Karadžić tom 2)

Srpske snage 7. maja 1992., ili približno tog datuma, nasmrt su pretukle dvojicu zatočenika u zatvoru “Kula”. (str. 856, Karadžić tom 2)

Najmanje četiri osobe zatočene u zatvoru “Kula” ubijene su na prisilnom radu u periodu od 23. jula do 24. novembra 1992. (str. 264, Krajišnik)

Pripadnici naoružanih grupa i paravojnih formacija su pljačkali muslimanske domove i izbacivali vlasnike iz njihovih kuća. (str. 846, Karadžić tom 2)