Nevesinje

Play Video

U haškim presudama za Nevesinje, koriste se termini “srpske snage“ i “srpski vojnici“, ali nije definisano da li se pod tim misli na vojnu ili policijsku formaciju, izuzev što se među tim snagama spominju “šešeljevci“, dok je za pojedine zločine utvrđena odgovornost paravojnih jedinica*, Nevesinske brigade Vojske Republike Srpske (VRS) te pripadnika Minsitarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) 

*među paravojnim formacijama se navode “Beli Orlovi“ i “Crvene beretke“. 

U Nevesinju je u junu 1992. ubijeno više od 50 Bošnjaka, granatirana su sela na području općine, te hotimično oštećivani ili razarani vjerski spomenici. (str. 244. Krajišnik

Civili, pretežno bošnjačke nacionalnosti, bili su zatočeni u četiri zatočenička centra, a njihove kuće proizvoljno su pretresane, dok su većinu žena i djece – zatočenih u podrumu toplane u Kilavcima – u junu ubili srpski vojnici. (str. 244. Krajišnik

Osim u podrumu toplane u Kilavcima, srpske vlasti su u Nevesinju 1992. godine civile, pretežno bošnjačke nacionalnosti, držale zatočene u sljedeća dva zatočenička centra – u Gornjem Rakitnom [C21.3] i u fabrici i radionici alata, koje su činile jedan zatočenički centar [C21.4, C21.5]). 

16. juna 1992. srpski vojnici* su, u njegovom domu u gradu Nevesinju, iz vatrenog oružja ubili muškarca bošnjačke nacionalnosti. (str. 263. Krajišnik)

*nije navedeno kojoj su jedinici pripadali, niti u nastavku gdje se pominju “srpski vojnici“

U selu Presjeka ubijeno je 16 staraca Bošnjaka koji su 22. juna 1992. bježali tokom napada srpskih snaga na to selo, a navodi se da ih je ubio lokalni Srbin. (str. 263. Krajišnik

Srpski vojnici su 25. juna 1992., ili približno tog datuma, ubili 22 muškarca Bošnjaka iz Presjeke i Kljune u Dubravici. (str. 263. Krajišnik

Najmanje sedmero djece i nekoliko žena bošnjačke nacionalnosti, zatočenih u podrumu toplane u Kilavcima, približno 30 juna 1992. su “srpski vojnici“ ubili i zakopali u jamu u Lipovači. (str. 263. i 264. Krajišnik)

Utvrđena su ubistva mještana sela Gornja Bijenja, Postoljani i Kljuna i ženske osobe u selu Presjeka, tokom napada na njihova sela u junu 1992.* (str. 61. Šešelj

*ne navodi se tačan broj ubijenih. 

Utvrđeno je da je 27 muškaraca Bošnjaka ubijeno kod jame Dubravica na području Breze 26. juna 1992., od strane pripadnika Petog bataljona Nevesinjske brigade i lokalnih Srba. (str. 61. Šešelj)

Žene i djeca, zatočeni u toplani u Kilavcima od 26. do 30. juna 1992., mučeni su i prema njima je okrutno postupano od strane pripadnika “Crvenih beretki“. (str. 62. Šešelj

Srpske snage, među kojima su pripadnici “Belih orlova“, mučili su i okrutno postupali prema 12 zatočenika u školi u Zijemlju od 26. juna 1992. (str. 62. Šešelj

Najmanje šest mještana sela Hrušta, Luka i Kljuna, zatočenih u školi u Zijemlju, oko 27. juna 1992. je ubijeno. (str. 62. Šešelj

Srpske snage, među kojima su bili pripadnici MUP-a i “Crvenih beretki“, mučili su i okrutno postupali prema zatočenicima u zgradi policije u Nevesinju krajem juna 1992. godine. (str. 62. Šešelj)