Novi Grad

Pokreni video

U haškim presudama se navodi da su zločine na području sarajevske opštine Novi Grad počinile snage VRS-a, policije i paravojne formacije. 

Dio ove općine koji je tokom rata kontrolisala VRS su dijelovi Dobrinje, Lukavica, Aerodromsko naselje, Nedžarići i Rajlovac. 

VRS je u Nedžarićima držao položaje prema Dobrinji, Alipašinom Polju i Stupu (opština Ilidža), zatim u Aerodromskom naselju i Dobrinji I i IV prema dijelu ovog naselja pod kontrolom ABiH,  te od Rajlovca prema Briješću i Sokolju. (str. 42–44, Milošević)

Zaključujemo da su srpske snage u maju i junu 1992. u opštini Novi Grad ubile ukupno 64 Muslimana, da su Srbi civile pretežno hrvatske i muslimanske nacionalnosti držali zatočene u četiri zatočenička centra* u toj opštini, gdje su premlaćivani i zlostavljani, a tokom napada na selo Ahatovići razorene su broje kuće i džamija, nakon toga je silom protjerano približno 13.000 Muslimana i nešto Hrvata. (str. 212–213, Krajišnik)

*kasarna, skladište “Energopetrola”, Distribucioni centar i “Kisikana”, svi objekti u Rajlovcu

Krajem maja 1992. je počeo srpski napad na selo Ahatovići, čije je stanovništvo zarobljeno i protjerano, dok je 15 ranjenih i zarobljenih Muslimana ubijeno (str. 211 i 264, Krajišnik) (str. 504, Mladić tom 1) (str. 873, Karadžić tom 2)

Dvojica zatočenika, koja su početkom juna 1992. pretučena u kasarni u Rajlovcu, preminula su od zadobijenih povreda (str. 211–212, Krajišnik) (str. 492, Mladić tom 1) (str. 879, Karadžić tom 2)

Ukupno 47 zatočenika iz kasarne “Rajlovac” koje su srpski stražari odvezli autobusom u Sokolinu kod Srednjeg je ubijeno ručnim bombama i automatskim oružjem 14. juna 1992. (str. 266–267, Krajišnik) (str. 497, Mladić tom 1) (str. 886–887, Karadžić tom 2)

Gotovo sve kuće u selu Ahatovići koje su bile u posjedu Muslimana su oštećene ili razorene u napadu na selo, a prije toga su opljačkane. (str. 500, Mladić tom 1) (str. 870, Karadžić tom 2)

Zarobljeno je oko 400 žena i djece, kao i 80 muškaraca, pored 150 žena i djece zarobljenih u Dobroševićima, Bojniku i Mihaljevićima prije napada na Ahatoviće, te je dio odveden u pravcu Rajlovca ili protjeran. (str. 211, Krajišnik) (str. 870, Karadžić tom 2)

Pored džamije u Ahatovićima, oštećeno je još vjerskih objekata. (str. 500, Mladić tom 1)