Šipovo

Pokreni video

Na području ove općine u presudama se navodi da su počinioci zločina bili pripadnici snaga bosanskih Srba, bez da je objašnjeno da li je u pitanju vojska, policija ili paravojne formacije.

Pripadnici snaga bosanskih Srba u općini Šipovo su zapalili kuće u selima u kojima su Bošnajci bili većina, kao što je Bešnjevo. (str. 219. Brđanin)

U Šipovu su snage bosanskih Srba bombama tokom noći 7. augusta 1992. napale džamije u Starom Šipovu, Bešnjevu i Pljevama. Džamije su zajedno sa minaretima potpuno razorene, a oštećeni su i nadgrobni spomenici u blizini. (str. 225. Brđanin)