Sokolac

Play Video

Kao počinioci zločina na području Sokoca presudama su označeni pripadnici VRS-a, policije i paravojnih formacija. 

Od jula do septembra 1992., srpske snage su napale i razorile nekoliko muslimanskih sela, ubijeno je više od 40 ljudi, Muslimani su u zatočeništvu držani u deset zatočeničkih centara* širom opštine, dio stanovništva je počeo da napušta ovo područje u maju 1992. zbog prijetnje nasiljem i što nisu imali zaštitu opštinskih vlasti. (str. 250, Krajišnik

*Osnovna škola “Slaviša Vajner Čiča” na Sokocu, Osnovna škola u Čavarinama, stočna farma “Podromanija”, pošta u Knežini, Stanica službe za održavanje puteva u zimskim uslovima, pogon KTK “Knežina”, prostorije “Šipada Romanija”, kuće u Čavarinama i klaonica na Sokocu  

Četiri žene ubijene su tokom napada VRS-a na muslimansko selo Meljine u ljeto 1992. godine. (str. 265, Krajišnik

Više od 40 civila Muslimana muškaraca ubili su u selu Novoseoci 22. septembra 1992. vojnici VRS-a, a dio žena i djece je iz ovog mjesta autobusima odvezen u Sarajevo (str. 250 i 268 Krajišnik) (str. 905, Mladić tom 2) (str. 426, Karadžić tom 1

Nekoliko sela u ljeto 1992. je napala i razozirala VRS, a u napadima su uništeni vjerski objekti. (str. 249, Krajišnik) (str. 900–901, Mladić tom 2) (str. 427, Karadžić tom 1

Odlazak nekih bosanskih Muslimana iz Sokoca uslijedio je poslije napada na sela nastanjena bosanskim Muslimanima i njihovog vrijeđanja i šikaniranja. (str. 429, Karadžić tom 1