Sokolac

Pokreni video

Kao počinioci zločina na području Sokoca presudama su označeni pripadnici VRS-a, policije i paravojnih formacija. 

Od jula do septembra 1992., srpske snage su napale i razorile nekoliko muslimanskih sela, ubijeno je više od 40 ljudi, Muslimani su u zatočeništvu držani u deset zatočeničkih centara* širom opštine, dio stanovništva je počeo da napušta ovo područje u maju 1992. zbog prijetnje nasiljem i što nisu imali zaštitu opštinskih vlasti. (str. 250, Krajišnik)

*Osnovna škola “Slaviša Vajner Čiča” na Sokocu, Osnovna škola u Čavarinama, stočna farma “Podromanija”, pošta u Knežini, Stanica službe za održavanje puteva u zimskim uslovima, pogon KTK “Knežina”, prostorije “Šipada Romanija”, kuće u Čavarinama i klaonica na Sokocu

Četiri žene ubijene su tokom napada VRS-a na muslimansko selo Meljine u ljeto 1992. godine. (str. 265, Krajišnik)

Više od 40 civila Muslimana muškaraca ubili su u selu Novoseoci 22. septembra 1992. vojnici VRS-a, a dio žena i djece je iz ovog mjesta autobusima odvezen u Sarajevo (str. 250 i 268 Krajišnik) (str. 905, Mladić tom 2) (str. 426, Karadžić tom 1)

Nekoliko sela u ljeto 1992. je napala i razozirala VRS, a u napadima su uništeni vjerski objekti. (str. 249, Krajišnik) (str. 900–901, Mladić tom 2) (str. 427, Karadžić tom 1)

Odlazak nekih bosanskih Muslimana iz Sokoca uslijedio je poslije napada na sela nastanjena bosanskim Muslimanima i njihovog vrijeđanja i šikaniranja. (str. 429, Karadžić tom 1)