Kreševo

Pokreni video

Zločini u Kreševu su vrlo površno obrađeni, a u presudama se ne navodi da li je vojska ili policija učestvovala u činjenju ovih krivičnih djela.

Nakon napada na Kreševo, muškarci su smješteni u hangar, a žene i djeca u osnovnu školu, gdje su ostali od jula do septembra 1993. godine. (str. 272. Kordić i Čerkez)