Žepče

Pokreni video

Snage Hrvatskog vijeća obrane (HVO) su presudama označene kao počinioci zločina na području Žepča.

HVO je 24. juna 1993. izveo napad na Žepče granatiranjem, te (prema riječima jednog od svjedoka) upotrebom srpskih tenkova. Sve su četiri džamije u potpunosti razorene u napadu i poginuo je određeni broj ljudi. (str. 243. Kordić i Čerkez)

Objekti “Nova trgovina“ i “Silos“ u Žepču su korišteni kao objekti za zatočavanje bošnjačkog stanovništva, nakon što je Žepče palo u ruke HVO-a 1. jula 1993. (str. 270. Kordić i Čerkez)

Veći broj ljudi u dobi između 16 i 60 godina je bio zatočen u kompleksu preduzeća “Nova trgovina”. Muškarci su odvojeni od žena i djece, te odvedeni u osnovnu školu, gdje su uslovi bili veoma loši. Žene i djeca ostali su u hangarima, pod stražom HVO-a. (str. 270–271. Kordić i Čerkez)

“Silos“ je korišten kao zatvor za vojno sposobne muškarce. Jedan bošnjački vojnik je žestoko pretučen u ovom objektu i podlegao je povredama. Zatvorenici su vođeni na kopanje rovova i upotrebljavani kao živi štit. “Silos“ je korišten kao zatočenički centar sve do kraja 1993. ili početka 1994, kad su zatvorenici prebačeni u logore HVO-a u Hercegovini. (str. 270–271. Kordić i Čerkez)