Vojislav Šešelj

Osnivač stranke Srpske narodne obnove (kasnije preimenovana u Srpski četnički pokret), koji su vlasti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zabranile u decembru 1990. Imenovan je za predsednika novoosnovane Srpske radikalne stranke u februaru 1991. Izabran je za člana Skupštine Republike Srbije u junu 1991. Navodi se da je Šešelj zagovarao politiku ujedinjenja “svih srpskih zemalja” u homogenu srpsku državu, o kojoj je govorio kao o “Velikoj Srbiji”. Ta država je uključivala Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i znatne delove Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Dokumenti

Povezano

Gradovi